Siirry sisältöön

Meidän tarinamme

Yrityksen synty

Pekka ja Kari ovat molemmat toimineet kuntakentän tietohallinto-, ICT- ja digikehityksen parissa yhteensä jo yli 40 vuoden ajan. Aikakauteen mahtuu monia teknologisia murroksia, jotka ovat kartuttaneet osaamista ja kokemusta muutosten läpiviennistä. Pekka ja Kari tutustuivat toisiinsa 2010-luvun alussa ja he ovat siitä lähtien yhdessä pohtineet eri yhteyksissä niin mennyttä kuin tulevaa.

2020-luvun alkaessa elettiin aikaa, jolloin molemmilla alkoi kiehtomaan ajatus siitä, että kuinka he voisivat ammentaa vielä enemmän muutoksen ja asiakkaiden hyväksi. Muutamien ideointien jälkeen syntyi ajatus verkostomaisesta toimintatavasta ja konseptista, jolla verkosto voi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa.

Syksyn 2022 aikana kaksikko perusti yhteisesti omistamansa yhtiön 10CON OY. Verkostoon liittyi samalla heidän omat yhtiöt Liippacon Oy ja Korpikonsti Oy. 10CON OY:n tavoitteena on kasvattaa verkostoa asiakastarpeen mukaisesti ja varmistaa laaja-alainen osaaminen muutosten onnistumiseksi.

Yrityksen nimi

10CON OY:n nimi juontaa juurensa savottatyömaille. Yhtiön perustajat miettivät yhtiötä perustettaessa sitä, että missä tilanteessa kuntasektorin toimintaympäristö on. Molemmat näkivät toimijoiden olevan tietynlaisen savotan edessä.

Aikoinaan savotoilla työnjohtajina oli kympit, jotka varmistivat osaajien riittävyyden ja kyvykkyyden. 10CON OY tukee asiakkaidensa johtoa suunnittelemaan ja toteuttamaan muutokset laadukkaasti. Nykyajan savotat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia ja yksin onnistuminen on harvinaista.

Yleistä on, että nykypäivän savotat hoidetaan yhdessä useamman eri osaajatahon kanssa ja 10CON OY:n nimessä kymppi kuvastaa myös verkostomaista tekemistä

Meidän tarinamme

Toiminnan aloitus

10CON OY on rekisteröity kaupparekisteriin ja liiketoiminta voi alkaa!

Ensimmäinen toimeksianto

10CON OY aloittaa ensimmäisen asiakastoimeksiannon, joka on arkkitehtuurin hallintamallin sekä sen käyttöönottosuunnitelman laatiminen Satakunnan hyvinvointialueelle.

Yhtiön ensimmäinen tilikausi oli onnistunut

10CON Oy:n ensimmäinen tilikausi toteutui suunnitelmien mukaan ja yhtiö sai käynnistettyä toiminnan. Tilikauden jälkimmäisen puoliskon positiivinen vire toimeksiannoissa luo hyvän perustan kehittää toimintaa entisestään ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille tulevaisuudessa.

Henkilöstömme

Kari Hyvönen

Toimitusjohtaja

0405291528

kari.hyvonen@10con.fi

Karilla on yli 10 vuoden kuntasektorin kokemus. Hän on toiminut erilaisissa tietohallinto- ja ICT-johtotehtävissä niin tilaajana kuin palveluiden toimittajana.

Karilla on asiantuntemus digitaalisten palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisestä, arkkitehtuurien hallinnasta sekä palvelutuotannon järjestämisestä.

Pekka Kantola

Hallituksen puheenjohtaja

0449755912

pekka.kantola@10con.fi

Kuntatoimialan palveluiden ja toiminnan kehittämisen, tietohallinnon ja ICT:n kokenut asiantuntija ja johtaja.

Vahva asiantuntemus asiakas- ja käyttäjälähtöisten ICT- ja digipalvelujen järjestämisestä, kehittämisestä ja hankinnasta sekä muutosten johtamisesta ja arkkitehtuurien hallinnasta.