Siirry sisältöön

Liippacon

Johdon asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut

Liippacon Oy on perustettu auttamaan uusien hyvinvointialueiden sekä tulevaisuuden kuntien muutosjohtamisessa.

Tarjoamme konsultointia stra­te­gia­suun­nit­te­luun, digimuutosten johtamiseen ja tietohallinnon toimintamallien rakentamiseen. Muodostamme yhdessä tilannekuvan ja määrittelemme toimenpiteet. Toteutamme ne sovitun roolituksen mukaisesti ja tuloksia seuraten.

Toteutamme palvelut tiiviissä yhteistyössä hyödyntäen sekä Liippaconin että yhteistyökumppanien asiantuntijuutta. Keräämme asiakaspalautetta ja kehitämme palveluja aktiivisesti varmistaaksemme panostuksia vastaavan lisäarvon syntymisen asiakkaillemme.

Stra­te­giat

Hyvinvointialueiden käynnistäminen ja tulevaisuuden kuntien jälleenrakentaminen ovat poikkeuksellisen suuria rakenteiden ja palvelujen uudistushankkeita.

Uusien organisaatioiden käynnistämisen ja palvelujen uudistamisen suunnan varmistaminen ovat ylimpien päättäjien ja muutosjohdon strategisen suunnittelun akuutteja haasteita.

Autamme johtoa muodostamaan tilannekuvan, tuemme organisaation strategian laatimisessa ja strategisten kärkien löytämisessä. Valmistelemme yhdessä tarvittavat toimenpiteet strategian toteuttamiseen.

ICT- ja di­gi­muu­tok­set

Hyvinvointialueiden käynnistäminen edellyttää mittavien ICT-muutosohjelmien suunnittelua ja toteuttamista jatkuvuus turvaten. Hyvinvointialueen käynnistämisen aikataulu edellyttää toiminnan ja ICT-muutoksen vaiheistamista, kriittisen osaamisen varmistamista ja systemaattista hanke- ja projektijohtamista.

Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää uusien asiakaslähtöisten toimintamallien ja digitaalisten palvelujen käytöönottoa. Uudistamisen johtaminen edellyttää teknologian mahdollisuuksien tunnistamista, vaikuttavimpien kehityskohteiden valintaa ja tarvittavien kyvykkyyksien varmistamista.

Tuemme asiakkaitamme ICT-muutosohjelmien, digistrategioiden, tiekarttojen ja hankkeiden suunnittelussa sekä toimeenpanon johtamisessa.

Tie­to­hal­lin­to­mal­lit

Tietohallinto, ICT palvelujen järjestäminen ja digitaalinen turvallisuus tuovat organisaatiolle, tie­don­hal­lin­tayk­si­kön johdolle kasvavia hallintavastuita.

Toimivat tietohallinnon ja ICT:n toimintamallit sekä panostukset tiedonhallintaan ovat keskeinen perusta organistaatioiden toiminnan tehokkuudelle.

Tuemme asiakkaiden johtoa tietohallinnon toimintamallien ja ICT-palveluiden kehittämisessä.

Ole yhteydessä

Liippacon Oy
pekka.kantola@liippacon.fi
+358 44 975 5912

Pekka Kantola

Olen Pekka Kantola, Liippacon Oy:n perustaja, filosofian maisteri ja insinööri. Minulla on kokemusta yli 30 vuoden ajalta Kuusamon kaupungin erilaisista johto- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­tä. Olen toiminut teknisenä johtajana, ohjelmajohtajana, palvelujohtajana, va. hallinto- ja talousjohtajana sekä tie­to­hal­lin­to­joh­ta­ja­na. Kokemusta on karttunut myös erilaisista alueellisista ja kansallisista asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­tä sisäministeriössä, Sitrassa, kuntaliitossa sekä maakunta– ja so­te­uu­dis­tus­hank­keis­sa.

Olen aktiivinen yhteistyö- ja kump­pa­nuus­ver­kos­to­jen rakentaja ja olenkin toiminut kansallisten tietohallinnon kehittämis- ja yhteistyöfoorumien jäsenenä. Omaan myös kokemusta kuntaomisteisten inhouse -yhtiöiden hallitus- ja johtotehtävistä.

Jaan mielelläni lukuisissa läpiviedyissä muutoksissa karttunutta osaamistani sekä verkostojeni tukea asiakkaille. Tätä varten vuonna 2021 olen käynnistänyt Liippacon Oy:n toiminnan.

Liippacon Oy kuuluu 10CON Oy:n osaamis- ja yhteistyöverkostoon. Verkoston avulla kokoamme toimeksiantokohtaisesti tarvittavan osaamisen asiakkaan käyttöön.

Yritys

Liippacon Oy:n tunnus on tuohitupessa oleva liippa. Kivisellä liipalla on kautta aikain terotettu puukkoja ja kirveitä, työhön tarvittavia työkaluja. Nykyisen tietoyhteiskunnan työkaluja ovat ajattelun ja yhteistyön taidot ja näiden teroittamiseen saat apua meiltä.

Liippakivi symboloi vankkaa kokemusta, palveluiden käy­tän­nön­lä­hei­syyt­tä ja tavoitetta tehdä monimutkaisista asioista helposti lähestyttävämpiä. Kädessä mukavalta tuntuva tuohituppi muistuttaa muutosjohtamisen pehmeämmästä puolesta eli ihmisten johtamisesta ja hyvinvoinnista.

Yrityksen kotipaikka on Kuusamossa – maineikkaassa liippapitäjässä. Teknologiaa hyödyntäen toimimme ympäri Suomen.

Ole yhteydessä

Liippacon Oy
pekka.kantola@liippacon.fi
+358 44 975 5912